"P I C T U R A" - Katwijk  

   Kunstschilders-vereniging  

             sinds 1 9 6 8 

   

    


       W E L K O M  op de W E B S I T E 

                                        

                                VAN              

       kunstschildersvereniging

 

 

" P I C T U R "

        te  KATWIJK

 


   Vuurbaak te Katwijk


Het doel van de vereniging : 


 

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de schilderkunst. Zij tracht dit doel te bereiken door middel van : 

 a. De leden in de gelegenheid te stellen de schilderkunst      te  beoefenen.

 b. Door het doen houden van tentoonstellingen.

 c. Alle andere wettige middelen, die het doel                          bevorderlijk  kunnen zijn. 

 De bijeenkomsten zijn iedere dinsdagavond om 20.00  uur in het atelier "Pictura" bij de Prins Mauritsschool,  Nolensstraat 1 te Katwijk. 

 Het lidmaatschap kost Euro 10,00 per maand.

 

 1968-2018  Jubileumjaar 

50 jaar PICTURA